Bùi Chí Vinh

hoi_sach_sai_gon_8

Đi qua Hội chợ sách Sài Gòn tìm không thấy thánh hiền
Chỉ thấy nhẵn mặt những tên bồi bút

Nắng 40 độ tạm cho là nắng gắt
Cũng không làm xây xẩm mặt mày bằng vắng bóng văn chương

Cứ vài năm xuất hiện một Hội sách dị thường
Gồm những công-nhân-viết-văn được cho lên lịch
Trồng cải, trồng rau được gọi là lên liếp
Nhưng lên lịch để tuyên dương thì hết sức bi hài
Đất nước mỗi ngày quá nhiều chuyện chẳng giống ai
Con nít đọc sách thì thiếu môn Đức Dục
Tội phạm muốn hoàn lương thì sách Công Dân biến mất
Chỉ lạm phát sách kinh doanh vì tất cả hướng về… tiền
Hướng về tiền nên thế sự đảo điên
Nên thừa sách mà cũng như… thiếu sách
Nên lộng giả thành chân, nên bất lương thành trong sạch
Nên chữ nghĩa tiền nhân bị hậu thế chôn vùi
“Cảo thơm lần giở trước đèn” sao đẫm lệ em ơi ?

30-03-2014Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi