Wikipedia

Kết quả tìm kiếm

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Huỳnh Thục Vy - sau khi xem "Last days in Vietnam"

Mạc Việt Hồng was tagged in a post.
 
  • Hãy xem Last days in Vietnam để biết rằng người dân miền Nam xem những người cộng sản miền Bắc là những kẻ xâm lược. Họ sợ hãi và cố gắng bỏ chạy khi quân miền Bắc truy đuổi.
  • Những người cố gắng từ chối sự thật này hãy xem những hình ảnh sống động trong phim và cho lương tâm mình được lên tiếng.
  • Không thể có sự hoà giải nào thực sự khi những kẻ cướp chính quyền và xâm lược này không bước xuống và có những hành động chuộc tội thực sự. ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét